четвртак, 21. април 2016.

Termini polaganja 21.04.2016.g.

                            

14:20 SARA KOROMAN

 
 
 
***SRETNO SARO***
 
 

понедељак, 4. април 2016.

Aplikacija za učenje testova uz pomoć mobilnih uređaja   Aplikacija je kreirana za potrebe kandidata za polaganje vozačkog ispita. Korisnici mogu, koristeći aplikaciju, učiti sva pitanja koje je propisalo nadležno Ministarstvo BiH, mogu takođe da se testiraju za različite kategorije vozila, te da prate postignute rezultate.
Ono što je novo i veoma interesantno u ovoj aplikaciji su nasumično generisanja pitanja i redoslijeda ponuđenih odgovora, što će reći da se korisniku svaki put kada radi test nasumice bira određeni broj pitanja iz sve tri grupe pitanja (teorijska pitanja, znakovi i raskrsnice) i da ponuđeni odgovori za dato pitanje nisu poredani istim redoslijedom, kako bi izbjegli momenat učenja pitanja "napamet" nego kako bismo podstakli korisnika da uči "sa razumijevanjem". Ovaj aspekt društveno odgovornog poslovanja prilikom obavljanja naših aktivnosti je nešto na šta se oslanjamo prilikom ponude ovog rješenja, smatramo da je veoma bitno da kandidati nauče sva pravila i propise sa razumijevanjem i da koriste zdravu logiku prilikom učenja, jer će im to u budućnosti možda spasiti život.
Osim toga, aplikacija nudi veoma napredno i lako pregledno praćenje rezultata testiranja, gdje imamo procentualno, deskriptivno i grafički prikazane rezultate koji se mogu prikazati individualno za svaki test, a i zbirno za sve testove te za svaku grupu pitanja. Na osnovu tih rezultata, na odgovarajućem uzorku urađenih testova naravno, korisniku će biti veoma interesantno da prati statistiku postignuti rezultata, te da na osnovu toga vidi koja pitanja mu idu "od ruke", koja nešto lošije razumijeva, na šta treba da obrati pažnju, da li s vremenom bilježi bolje ili lošije rezultate, koja pitanja nije tačno odgovorio itd.

петак, 1. април 2016.

Aplikacija za androide koja se plaća kod nas je BESPLATNAAuto ŠkoLa "STOP" Pale svim svojim polaznicima, koji su zainteresovani, će omogućiti BESPLATAN pristup odličnoj aplikaciji učenja testova preko mobilnih uređaja (androida). Svi ostal zainteresovani istu aplikaciju mogu kupiti kod nas po cijeni od 10 KM i koristiti je mjesec dana. Iskoristite prednosti Auto ŠkoLe "STOP" Pale.